مکانیکی دیافراگمی

مکانیکی دیافراگمی


در این نوع پمپ ها نیروی محرکه مورد نیاز جهت تزریق مواد شیمیایی توسط یک الکتروموتور متصل به جعبه دنده تامین می گردد.
توضیحات بیشتر

با انتخاب موارد کاربرد ، محصولات مرتبط را مشاهده نمایید:

مکانیکی دیافراگمی


صفحه :

        1