مکانیکی دیافراگمی

مکانیکی دیافراگمی

مکانیکی دیافراگمی


در این نوع پمپ ها نیروی محرکه مورد نیاز جهت تزریق مواد شیمیایی توسط یک الکتروموتور متصل به جعبه دنده تامین می گردد. در این حالت جعبه دنده حرکت دوار الکتروموتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می کند. نیروی ایجاد شده به وسیله یک شفت به پیستون منتقل می شود تا عمل تزریق صورت پذیرد. پمپ های دیافراگمی شرکت DOSEURO مطابق با استانداردهای CE و ISO 9001 تولید می گردند.