پیستونی

پیستونی


در این نوع پمپ ها پیستون به طور مستقیم با سیال تزریق شونده در تماس می باشد.
توضیحات بیشتر

با انتخاب موارد کاربرد ، محصولات مرتبط را مشاهده نمایید:

پیستونی


صفحه :

        1