جابجایی مثبت رفت و برگشتی (API-675)

جابجایی مثبت رفت و برگشتی (API-675)


در این نوع پمپ قسمت هد تقریباً شبیه سیلندر است و یک قطعه متحرک مانند پیستون درون آن حرکت می کند
توضیحات بیشتر

با انتخاب موارد کاربرد ، محصولات مرتبط را مشاهده نمایید:

جابجایی مثبت رفت و برگشتی (API-675)


صفحه :

        1