تجهیزات جانبی فرآیند های تزریق

تجهیزات جانبی فرآیند های تزریق


انتخاب لوازم جانبی مناسب به هنگام طراحی یک فرآیند تزریق گامی موثر در جهت اطمینان از کارکرد صحیح آن می باشد.
توضیحات بیشتر

با انتخاب موارد کاربرد ، محصولات مرتبط را مشاهده نمایید:

تجهیزات جانبی فرآیند های تزریق

  • شیر پس فشار

    شیر پس فشار

    شیر پس فشار برای ایجاد فشار ثابت جهت تزریق ماده شیمیایی و همچنین جلوگیری از تزریق با میزان بیشتر به پروسه استفاده می شود.

  • سیلندر کالیبراسیون

    سیلندر کالیبراسیون

    با نصب سیلندر کالیبراسیون در قسمت مکش فرایند تزریق این امکان فراهم خواهد بود تا در بازه های زمانی مختلف اپراتور از صحت میزان تزریق ماده شیمیایی به پروسه اطمینان یابد.


صفحه :

        1