پمپ های انتقال مواد شیمیایی

پمپ های انتقال مواد شیمیاییتوضیحات بیشتر

پمپ های انتقال مواد شیمیایی

 • مونو پمپ ها-progressive cavity pumps

  مونو پمپ ها-progressive cavity pumps

  این پمپ ها با ابعاد مختلف جهت انتقال مواد شیمیایی بدون هیچ گونه ضربه و پالس می باشند که سبب جلوگیری از تخریب ماده شیمیایی و یا تغییر در آن می شود. از دیگر مزایای این پمپ می توان به انتقال مواد با ذرات معلق و همچنین مواد با لزجت بالا (در حدود 1000000 Cps) اشاره کرد.

 • پمپ های پریستالتیک-Peristaltic Pumps

  پمپ های پریستالتیک-Peristaltic Pumps

  اساس کار پمپ های پریستالتیک بر اساس طبیعت حرکت ماهیچه ای بدن انسان است . حرکات انقباضی متناوب و سپس رها شدن ماهیچه ها در اطراف مسیر لوله ای که باعث حرکت محتویات داخل آن می شود .

 • پمپ با محرک مغناطیسی-Magnetic Drive

  پمپ با محرک مغناطیسی-Magnetic Drive

  از پمپ های بدون آب بند ، جهت حذف نشت سیال به محیط بیرون استفاده می شود . امری که در پمپ های دارای پکینگ و یا آب بند مکانیکی/ مکانیکال سیل رخ می دهد . معمولا از این گونه پمپ ها برای جلوگیری از نشت سیالات سمی و خطرناک و در بعضی موارد با ارزش استفاده می گردد.