پکیج های آماده سازی و تزریق مواد شیمیایی

پکیج های آماده سازی و تزریق مواد شیمیاییتوضیحات بیشتر

پکیج های آماده سازی و تزریق مواد شیمیایی

  • پکیج اتوماتیک آماده سازی و انحلال پلی الکترولیت

    پکیج اتوماتیک آماده سازی و انحلال پلی الکترولیت

    این پکیج مستقیما پودر پلی الکترولیت را به محلول پایدار پلی الکترولیت تبدیل کرده و در ظرفیت l/hr 5000 – 300 ساخته می شود.با وجود طراحی فشرده این سیستم، کلیه کنترل های آب، پودر پلی الکترولیت مصرفی و سایر تجهیزات مورد نیاز در طراحی سیستم دیده شده و تمامی پکیج از جنس استنلس استيل ساخته می شود.

  • پکیج تزریق مواد شیمیایی

    پکیج تزریق مواد شیمیایی

    به منظور افزودن طیف گسترده ای از مواد شیمیایی از قبیل مواد ضد رسوب و ضد خوردگی، اسید و قلیا، مواد ضد عفونی کننده، مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده و ... در صنایع مختلف از پکیج تزریق مواد شیمیایی استفاده مي شود.