پکیج تزریق مواد شیمیایی

پکیج تزریق مواد شیمیایی


به منظور افزودن طیف گسترده ای از مواد شیمیایی از قبیل مواد ضد رسوب و ضد خوردگی، اسید و قلیا، مواد ضد عفونی کننده، مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده و ... در صنایع مختلف از پکیج تزریق مواد شیمیایی استفاده مي شود.
توضیحات بیشتر

پکیج تزریق مواد شیمیایی