شیر اطمینان (SRV)

شیر اطمینان (SRV)

شیر اطمینان (SRV)


از این تجهیزدر فرآیندهای تزریق ماده شیمیایی برای جلوگیری از خطرات ناشی از افزایش غیر عادی فشار مایع و گاز استفاده می شود . شیر اطمینان باید از حداکثر فشار کاری پمپ کمتر باشد تا از خرابی های ناشی از شرایط فشار بیش از حد جلوگیری بعمل آید.

 

COMPONENT
MATERIAL 
VALVE HOUSING
S.S.316
PVC
VALVE MOUTH
S.S.316
PVC
VALVE SHUTTER
S.S.316
PTFE

اطلاعات فنی

Untitled Document
 
TYPE
MATERIAL
CONNECTION
11
13
PRES.RANGE Bar
PRES.RANGE Bar
INLET
OUTLET
 
TS 13
up to 12
up to 100
1/2" G.f.
1/2" G.f.
 
TS 13 MP
N.A.
up to 107
1/2" G.f.
1/2" G.f.
 
TS 13 AP
N.A.
up to 419
1/2" G.f.
1/2" G.f.
 
TS 21
up to 9
up to 63,7
1" G.f.
1" G.f.
 
TS 21 MP
N.A.
up to 107
1" G.f.
1" G.f.
 
TS 21 AP
N.A.
up to 235
1" G.f.
1" G.f.
 
TS 32 
up to 6
up to 33
1 1/2" G.f.
1 1/2" G.f.
 
TS 32 AP
N.A.
up to 90
1 1/2" G.f.
1 1/2" G.f.
 
TS 40
up to 5
up to 33
2" G.f.
2" G.f.
 
TYPE
PRES.RANGE Bar
PRES.RANGE Bar
INLET
OUTLET
 
TS FU 13
up to 16
up to 16
DN 15 PN 16
DN 15 PN 16
 
TS FU 13 MP
N.A.
up to 100
DN 15 PN 100
DN 15 PN 40
 
TS FU 13 AP
N.A.
up to 160
DN 15 PN 160
DN 15 PN 40
 
TS FU 21
up to 9
up to 16
DN 25 PN 16
DN 25 PN 16
 
TS FU 21 MP
N.A.
up to 40
DN 25 PN 40
DN 25 PN 40
 
TS FU 32 
up to 6
up to 16
DN 40 PN 16
DN 40 PN 16
 
TS FU 32 MP
N.A.
up to 33
DN 40 PN 40
DN 40 PN 40
 
TS FU 40
up to 5
up to 16
DN 50 PN 16
DN 50 PN 16
 
TYPE
PRES.RANGE Bar
PRES.RANGE Bar
INLET
OUTLET
 
TS FA 13
up to 12
up to 19
1/2" 150 RF
1/2" 150 RF
 
TS FA 13 MP
N.A.
up to 100
1/2" 600 RF
1/2" 150 RF
 
TS FA 13 AP
N.A.
up to 250
1/2" 1500 RF
1/2" 300 RF
 
TS FA 21
up to 9
up to 19
1" 150 RF
1" 150 RF
 
TS FA 21 MP
N.A.
up to 50
1" 600 RF
1" 600 RF
 
TS FA 32 
up to 6
up to 19
1 1/2" 150 RF
1 1/2" 150 RF
 
TS FA 32 MP
N.A.
up to 33
1 1/2" 600 RF
1 1/2" 600 RF
 
TS FA 40
up to 5
up to 19
2" 150 RF
2" 150 RF

دانلود


کاربر گرامی ، جهت دریافت راهنمای نصب محصول و نقشه های انفجاری عضویت شما در سایت اجباری است.

سوالات متداول

تمامی فیلدها بایستی پر شوند.
* کلمه عبور و تکرار آن هم خوانی ندارند.
* کلمه عبور بایستی بیش از 8 کاراکتر باشد.
* کد پستی بایستی 10 کاراکتر باشد.
* فرمت ایمیل نامعتبر است.
* کد امنیتی نادرست است.

موضوع سوال :
لطفا سوال خود را وارد نمایید :

 

درخواست محصول